Úvod

Informace k online výuce  od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, jak jsme již informovali, výuka online v době zavření školy je povinná. Protože se situace s koronavirem opakuje, musíme se sjednotit a používat pouze email pro to určený, vytvořený přes Gmail od společnosti Google přes doménu

jméno.příjmení@zsdolnilhota.cz  (jméno dítěte, většina zvládne přihlášení sama).

Mnozí Gmail používali už na jaře, do výuky se dostali kliknutím na odkaz zaslaný třídním učitelem. Těm, co s aplikací ještě nepracovali, vypršela platnost dosavadního hesla, které muselo být do  dvou dnů změněno. Kdo z vás má tento problém, požádejte o pomoc třídního učitele.

Prostřednictvím  Gmailu budete mít vždy zadány online hodiny a také úkoly přes aplikaci Classroom (Učebna). Webová učebna umožňuje sdílení domácích úkolů, videí, testů, dokumentů, apod.

Podrobný návod k online výuce jste obdrželi v emailu od pana Aleše Klimši, našeho administrátora, a to přibližně kolem 27. dubna letošního roku.

Ošetřovné z důvodu uzavření škol

Mgr. Věra Lasáková, ředitelka