Úvod

Plán akcí školy na měsíc KVĚTEN   2019     

2. 5. AJAX ve 2. ročníku

 2. 5. Děti z MŠ se učí v ZŠ

 2. 5. Konzultace – prospěch a chování

 2. 5. – 9. 5. Projekt Starší žáci čtou mladším

15. 5. Soutěž žáků ve škole Hello v O.-Porubě

17. 5. Skalka-soutěž v orientačním běhu 1.-3.r.

19. 5. Vítání občánků- vystoupení pěv.sboru

21. 5. Třídní schůzka 16:30- strava v ŠJ

24. 5. Focení tříd, skupinek

25. 5. Sběr papíru

30. 5. Návštěva ZŠ Velká Polom- 5. ročník

Sběr papíru se uskuteční v sobotu 25. května v rámci velkoobjemového svozu odpadu. Kdo nemůže dovézt papír v sobotu, může jej přivézt do školy do pátečního dopoledne. Předem děkujeme.

 

Společná třídní schůzka

se bude konat v úterý 21. 5. 2019 v 16:30 hod. v místnosti 3. ročníku v 1. patře.  
Program:
– 16:30     Informace o stravě za účasti vedoucí  školní jídelny, kuchařky a ředitelky mateřské školy. Připravte si, vážení rodiče, dotazy.
 
– 16:50    Přednáška odborníka na téma Šikana.  
 
Informace o prospěchu pro zájemce budou vyučující poskytovat po skončení přednášky.  Doporučujeme všem rodičům účast.