Úvod

Akce na měsíc září 2020

16. 9. Mistr VIRTUÁL ve školní družině

24. 9. Návštěva knihovny Vřesina  2. r.

28. 9. Státní svátek

Sdělujeme rodičům, že v rámci špatné epidemiologické situace rušíme v měsíci říjnu třídní schůzky a schůzi SRPŠ.

Organizační záležitosti vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím e-mailu nebo se domluvte            na individuální schůzce ve škole.

Dobrovolný příspěvek SRPŠ je letos ve stejné výši, a to 300 Kč na rodinu. Pokud nesouhlasíte, sdělte třídnímu učiteli. V případě souhlasu uhraďte hotově do konce listopadu. 

Mgr. Věra Lasáková, ředitelka