Úvod

AKCE na měsíc červen 2020

1. 6. Den dětí, skupiny oslavují samostatně

3. 6. Výlet žáků 5. roč. (skupina č. 2) na kolech do okolí

5. 6. Projekt Zuby s dentální hygienistkou pro 1. a 2. ročník

(každý samostatně)

V měsíci červnu se uskuteční dva projektové dny ve Světě techniky ve Vítkovicích (v jednání). Zúčastní se 5. ročník (1. skupina) a 4. ročník. Datum bude včas oznámeno. Hrazeno z projektu školy.

V rámci odpoledních aktivit proběhne projektový den pro vybranou skupinu žáků.

Vysvědčení bude vydáno v pátek dne 26. června. Způsob předání žákům, kteří nechodí do školy, sdělí třídní učitelé.

Dojíždějícím žákům 5. ročníku a žákům 4. ročníku bude vrácen poplatek za školní družinu, a to za měsíce:

březen 130 Kč

duben 200 Kč

květen 200 Kč

červen 200 Kč

Poplatky ostatních žáků navštěvujících školní družinu budou převedeny jako záloha do konce kalendářního roku 2020.

Pokud by žák již družinu od září nenavštěvoval, bude přeplatek vrácen v měsíci září.

Mgr. Věra Lasáková, ředitelka školy

Rozpis příchodu žáků ke škole

Dojííždějící autobusem: 7:35, žáky přebírá paní školnice

1. ročník: 7:40, žáky přebírá paní učitelka Krayzlová

3. ročník: 7:45, žáky přebírá paní učitelka Kurečková

2. ročník: 7:50, žáky přebírá paní učitelka Přádková

4. ročník: 8:00, žáky přebírá paní učitelka Brhelová

5. ročník: 1. skupina 8:05, žáky přebírá pan učitel Gulak

2. skupina 8:10, žáky přebírá paní ředitelka Lasáková

Žádáme děti i rodiče o dodržování harmonogramu příchodů.

Bez Čestného prohlášení není možný vstup dítěte do budovy!!

Rodiče mají zákaz vstupu do budovy.

Žáci přicházejí podle harmonogramu, rozestupy určují značky na chodníku. Po měření teploty vstupují do budovy.

Opozdilí žáci budou čekat na příchod příslušného pedagoga, sami do budovy nevstupují!

Školní docházka od 25. května do 30. června 2020

Podrobný výčet zásad, které vydalo Ministerstvo školství, byl zaslán na e-maily zákonných zástupců třídními učiteli začátkem měsíce května.
Přihlášení k výuce ve škole je možné jen do 18. května 2020 prostřednictvím třídního učitele.
Prohlášení o bezinfekčnosti si stáhněte ze zaslaného e-mailu třídním učitelem nebo si jej vyzvedněte ve čtvrtek 21. nebo v pátek 22. května v dopoledních hodinách z mezidveří školy. Žáci odevzdají s datem 25. 5. po prvním příchodu do školy .

Zásady pobytu žáka ve škole:

1. Cesta do školy a ze školy
– zakrytí úst a nosu rouškou
– dodržování odstupu 2 m

2. Příchod ke škole
– neshromažďovat se, odstup 2m
– otevření školy v 7:40, ranní družina nebude
– žáky pouští do budovy pověřený pracovník školy jednotlivě
– odchod ze školy organizován stejným způsobem
– do budovy vstupují pouze žáci

3. V budově školy
– žáci mají s sebou denně dvě roušky a igelitový sáček na ně
– ve společných prostorách mají vždy roušku
– přestávky tráví pokud možno venku nebo ve třídě, ne na chodbě
– je zajištěno časté větrání, desinfekce prostor, desinfekce povrchů, desinfekce rukou

4. Ve třídě
– skupina má do 15 žáků, sedí s odstupem 1,5-2 m jednotlivě
– školní skupina je neměnná do 30. 6. 2020
– dalšího žáka nelze zařadit do skupiny po 25. květnu.
– rouška ve výuce je u skupinové práce
– po příchodu do třídy proběhne vždy desinfekce rukou včetně umytí
– je vedena evidence žáků
– pokud žák nenavštěvuje výuku, neevidují se zameškané hodiny

5. V případě podezření na Covid-19
– nikdo nesmí vstoupit do budovy školy s příznaky dušnosti, kašlem, teplotou, ztrátou čichu

6. Poskytování školního stravování
– je možné se stravovat, bude poskytována teplá strava za stejných hygienických zásad
– žák může mít vlastní stravu
– při jídle roušku odloží

7. Provádění úklidu
– před otevřením školy proběhne desinfekce všech prostor
– denně alespoň jednou proběhne desinfekce lavic, židlí, klik, vodovodních baterií, pomůcek
– odpad bude vhazován do jednorázových pytlů

Organizace vzdělávacích aktivit
Dopolední aktivity- výuka podle ŠVP pro ZŠ od 8 – 11:40 hodin.
Odpolední aktivity i pro nepřihlášené žáky do ŠD (není ŠD) od 12 – 16 hodin bez poplatku.
Odchod žáka ze školy oznámí rodič písemně včetně formy odchodu (sám, s doprovodem).

GYMNASTIKA: Vyjádření k současnému stavu a situaci v našem klubu

Naši gymnasté a rodičové

Trenérská rada s mým vedením Drahomíra Špičková a.s poradními hlasy Moniky Langerové (pohybová průprava dětí předškolního věku), Martiny Bendové (gymnastické sportovky) a Gabriely Heiderové (Chyť si mne) jsme vytvořili NÁHRADNÍ PROGRAM, který je kompenzací za neodcvičené hodiny. Je třeba si uvědomit, že jsme přerušili cvičení ne našim přímým zaviněním. Důvodem je vyšší moc a rozhodnutí vlády, které bereme vážně.

Snažili jsme se pro Vaše děti vytvořit adekvátní sportovní program NÁHRADNÍ HODINKY. Pokud budete pozorně číst, máte rok na to, abyste si vybrali tři vstupy a to do 31. 7. 2021. Nebráníme se tomu, aby naši poctiví gymnasté se zájmem o gymnastiku přišli vícekrát. Záleží jen na Vás, jak budete prozíraví ve vybírání jednotlivých vstupů, které vám budeme postupně nabízet.

Dostáváme od Vás mnoho dotazů. Nejčastěji se ptáte, zda vám můžeme vrátit část platby za neodcvičené hodiny v základních a mateřských školách. Ne, vrátit peníze Vám v těchto dnech nemůžeme. Jsme všichni profesionální trenéři, zaměstnáni v klubu na hlavní pracovní poměr. V OC Žabka platíme celoroční nájem a od ledna 2020 budujeme novou gymnastickou halu v Opavě Kateřinkách. Dalším dotazem je, zda můžeme převést školné na další pololetí. Nemůžeme, vůbec nevíme, kde od října (nejdříve) začneme cvičit, v jakých prostorech a časech. Zajímavé bude taky počet cvičenců ve skupině. A také nemůžeme slíbit, že budeme dojíždět právě do těch nejvzdálenějších vesnic v našem regionu. Posledním, nejčastějším dotazem, přesněji Vašim výrokem pak bývá, že nesouhlasíte, aby Vaše děti cvičily s rouškou a v rukavičkách. Souhlasím s Vámi. To však neznamená, že roušku nemusí mít děti připravenou. Mám už malou zkušenost se závodnicemi našeho klubu. Dle potřeby v roušce i cvičí, ale jde tady především o výchovu. Díky rouškám se dnes nenacházíme v podobné situaci jako jsou Italové, Britové a Američané. Navíc děti se rády svou rouškou pochlubí. NÁHRADNÍ HODINKY vnímám, a zkuste to přijmout, jako adekvátní náhradu. Věřím, že najdete čas a vůli přijet za námi do Opavy. A děti budou velmi spokojené. Tady je velký dar našich trenérů. Učit Vaše dětí hrou a s radostí. Je to jen třeba vyzkoušet! Pro ty vzdálenější gymnasty mám prosbu. Jezdíme k Vám už mnoho let, pomozte jednou také Vy nám. Máme připravená sportoviště, které Vám budeme postupně představovat na našich internetových stránkách. A na závěr. Vše jsem konzultovala především s předsedkyní našeho klubu Evou Davidovou, která je jednoznačně pro náhradní hodinky, právničkou JUDr. Michalou Plachkou LL.M.,a i ona nám potvrdila správnost postupu. Přesto vnímám, že se najde rodina, kde bude situace velmi vážná. Někteří z nás přijdou o práci a to bude pro mne signál. V červnu na našich stánkách najdete tiskopis- „žádost o vrácení části školného“. Budu připravena 20 dětem s tímto důvodem poměrnou část školného vrátit a další rok tyto gymnasty podpořit s prominutím školného na symbolickou částku 100 Kč. Seznam těchto vybraných dětí naleznete na našich stránkách 31. 8. 2020

Děkuji upřímně všem, kteří se rozhodli zbytek školného věnovat našemu klubu jako sponzorský dar. Přeji Vám všem pokojné dny ve VAŠICH RODINÁCH, sledujte naše internetové a facebook stránky, rezervační systém a těším se na viděnou.

Drahuška Špičková

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví je od 11. března 2020 až do odvolání uzavřená Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Potvrzenou žádost o ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let obdrželi žáci ve škole.

Za ZŠ Mgr. Věra Lasáková, ředitelka

        


                                                                                                                                                                                                                   


Výsledky logické olympiády 2019