Úvod

Plán akcí školy na měsíc červen 2019     

  3.6. Beseda se spisovatelkou pro 1., 2.ročník

11.6. Výlet do záchranné stanice 2., 4.ročník

13.6. Výlet na Štramberk 1., 3., 5.ročník

17.6. Poslední hodina pěveckého sboru.

          Pedagogická rada                   

18.6. Pasování prvňáků na čtenáře- knihovna Vřesina

20.6. Sexuální výchova- přednáška MUDr. Friedrichové

20.6. Výlet školní družiny do Arboreta

21.6. Den dětí na sokolském hřišti od 17 hodin

24.6. Divadlo Opava- Pták Ohnivák

26.6. Návštěva domova důchodců v Kyjovicích 4., 5.r.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli sbírat starý papír.