«

»

Čvn 24

Informátor pro rodiče červen 2017

Informátor pro rodiče    červen 2017

Sběru papíru

Za sběr jsme obdrželi 8 737 Kč. Z této částky jsme přispěli každému dítěti 30 Kč na školní výlet. Také jsme doplatili částku 445 Kč za fotografie tříd. Ještě jednou děkujeme za pomoc při sběru papíru.

Vystoupení žáků na Dni obce 

V sobotu 17. 6. 2017 vystupovali naši žáci na Dni obce. I přes nepřízeň počasí  se vystoupení líbilo návštěvníkům slavnosti. Chtěla bych touto cestou děti pochválit a poděkovat Vám, rodičům, že jste byli ochotni děti na hřiště přivést. V sestavách jednotlivých tříd by neúčast byla viditelná.

Cyklistické zkoušky

V měsíci dubnu absolvovali žáci čtvrtého ročníku testy z programu Cyklista za přítomnosti Policie ČR, pobočky ve Velké Polomi. Test zvládly všechny děti. Protože nám počasí nepřálo, tak jsme praktické jízdy spolu s jízdou zručnosti uspořádali dne 1. června na Den dětí na školním hřišti a na vedlejších ulicích v okolí školy.

Předávání učebnic

Žádáme rodiče, aby v předstihu zkontrolovali učebnice. Vyžadujeme po dětech, aby byly po celý školní rok obalené,  aby do nich nevpisovali. Budou přebrány jen ty učebnice, které budou v pořádku. Za poškození bude stanovena částka k úhradě. Při nevrácení učebnice bude úhrada sto procent.

Vydávání vysvědčení

Pokud odjíždíte na dovolenou v termínu vydávání vysvědčení, domluvte si s třídním učitelem termín předání. Nejdříve můžete vysvědčení obdržet ve čtvrtek 29. června.  Dalším možným termínem je 17. červenec v době                  od 8 – 10 hodin.

 

 

Projekty z MAS Opavsko

V letošním školním roce jsme získali finanční prostředky z Místní akční skupiny Opavsko. Vybudovali jsme pěstební políčko, kde si děti nasely ředkve, hrášek, zasadily běžnou zeleninu.  Z projektu jsme rovněž zakoupili koloběžky, které mohou žáci využívat i při cyklistických zkouškách. Oba projekty podpořila Obec Dolní Lhota.

Políčko

Ukončení školního roku

V pátek 30. června slavnostně ukončíme školní rok 2016/2017 za účasti hostů. Pobyt ve škole pro děti skončí vydáním vysvědčení, a to kolem devíti hodin. Žáci navštěvující školní družinu mohou být ve škole do 12:30 hod.

Zahájení nového školního roku se bude konat 4. září 2017  opět v sále obecního domu v Dolní Lhotě v 8:00 hod. Informace  budou ještě na webu.

Akce, které jsme naplánovali do 30. 6. 2017:

21.6.   Výlet 4. roč. Raduň, Arboretum,  Hradec n. M.

26.6.   Pozorování Slunce- hvězdáři v ZŠ

27.6.   Účast 5. r. na vítkovické Tretře (sportovní  zápolení)

Informátor sestavila Mgr. Věra Lasáková