«

»

Říj 09

Říjen 2018

Sběr papíru

Dne 27. října 2018 se uskuteční  sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu včetně sběru papíru. V loňském roce nebyla naplněnost kontejneru využita, proto obec rozhodla, že ke sběru bude sloužit jen jeden kontejner, a to u Obecního úřadu v Dolní Lhotě.

Prosíme rodiče, aby svázaný sběr odvezli přímo do kontejneru a v pondělí žáci nahlásili množství třídnímu učiteli. Pokud nebudete přítomni v době sběru, můžete v pátek ráno uložit v zádveří školy.

Logická Olympiáda

Právě probíhá logická olympiáda. Je přihlášeno 28 žáků z 1. – 5. ročníku. V této době žáci 3. – 5. ročníku splnili úkoly, žáci 1. a 2. ročníku je budou plnit 22. – 28. října. Výsledky budou oznámeny po skončení soutěže.

Mgr. Markéta Kurečková

Projekty školy

V letošním školním roce jsme se zapojili do velkého projektu s dvouletým trváním pod názvem Vývoj, výzkum, vzdělávání- Podpora žáků a pedagogických pracovníků. V rámci projektu jsme získali školního  asistenta ve škole a v družině, projektovou výuku ve škole i mimo školu, projektovou výuku v družině i mimo (žáci školní družiny již navštívili kukuřičné pole za Opavou, poznávací výlet byl plně hrazen z projektu).  Další aktivitou projektu je čtenářský klub, v rámci něj jsme nakoupili taburetky pro děti, klub deskových a logických her a doučování žáků. V minulých dvou letech jsme díky první části projektu získali pro školu 504 tisíc korun, ve druhé části to bude více než 700 tisíc. Dalším z projektů je již tradiční Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, Plavání I a II (dotace ministerstva školství na dopravu). Poslední čtyři roky se zabýváme ve větší míře přechodem předškoláků z mateřské do základní školy. V loňském školním roce jsme k projektu Nanečisto přidali „ výuku“ předškoláků ve školních lavicích. Inspekce, která vykonávala svou činnost v mateřské škole, hodnotila tento projekt velmi kladně.

Rodilý mluvčí ve škole

Letos již druhým rokem dochází do naší školy rodilý mluvčí do hodin angličtiny do čtvrtého a pátého ročníku. V loňském roce jsme využívali služeb jazykové agentury HELLO, s.r.o. Ostrava, IČO 25851926 pro žáky pátého ročníku, po dobrých zkušenostech a se souhlasem rodičů jsme jej zavedli i do hodin čtvrtého ročníku. Jsme rádi, že rodiče pochopili důležitost tohoto kroku i skutečnost, že malá škola nemůže tyto hodiny hradit ze svého rozpočtu. Angličtina na druhém stupni základní školy je náročná, navíc přibývá povinně další cizí jazyk. Doporučujeme rodičům žáků, kteří mají v anglickém jazyce potíže, aby podpořili výuku dalším nasmlouvaným doučováním, např. z řad středoškoláků.

Fond SIDUS

V měsíci říjnu jsme zahájili charitativní sbírku pro fond SIDUS, se kterým škola spolupracuje  s výjimkou loňského roku již delší dobu. Z minulých sbírek podpořil tento fond postižené děti z jedné rodiny v Krásném Poli finanční částkou 15 tisíc korun na nákup invalidního vozíčku. Předmětem prodeje je magnetická záložka do knihy ve formě zvířátka a stojí 40 korun. Pokud se rozhodnete do fondu přispět, předem děkujeme. Žádné jiné akce podobného charakteru neprovozujeme. Fond Sidus, z.ú. , Praha IČO 27591433

Účast na akci  Mikroregionu Matice Slezská

Naše škola se zapojila do kulturního programu k 100. výročí založení ČSR, které pořádalo sdružení obcí Matice Slezské na Ostré hůrce v Háji ve Slezsku v sobotu dne 22. září 2018. Děkujeme touto cestou dětem a paní vychovatelce Radce Švrlanské za pěkné sportovní číslo Nagano 1998 a rodičům  za  doprovod dětí na akci.

Plánované akce školy

Návštěva knihovny ve Vřesině, návštěva planetária, návštěva loutkového divadla, beseda se včelařem (termíny budou v přehledu na webu)

Prázdniny a dny volna

17. 10. ředitelské volno

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

Informátor sestavila Mgr. Lasáková