INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200
(dostupné
ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
dětí v mateřské škole
dětí v přípravné třídě
žáků 1. a 2. ročníků základní školy
žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků
základní školy
dětí v přípravném stupni základní školy speciální
žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech
v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská
škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího
týdne.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro
chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření
č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné
ZDE).

Ošetřovné:
Informace o ošetřovném naleznete zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy
žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání
A nadále je povoleno:
konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob
z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021

(dostupné ZDE).  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *