Omluvenka

Tato omluvenka je pouze informativní, po návratu žáka (žákyně) do školy je potřeba dodat oficiální omluvenku v žákovské knížce!

Elektronické i telefonické omluvení žáka je rovnocenné.

Omluvenku může zaslat pouze zákonný zástupce žáka. 

Zákonný zástupce informuje třídního učitele na jeho emailovou adresu ve formátu jmeno.prijmeni@zsdolnilhota.cz a to neprodleně.

Dále bude postupováno dle školního řádu.

Oprávněnost k zaslání omluvenky může být ověřena zpětným telefonátem nebo mailem.