Omluvenka

Tato omluvenka je pouze informativní, po návratu žáka (žákyně) do školy je potřeba dodat oficiální omluvenku v žákovské knížce!

Elektronické i telefonické omluvení žáka je rovnocenné.

Omluvenku může zaslat pouze zákonný zástupce žáka. Oprávněnost k zaslání omluvenky může být ověřena zpětným telefonátem nebo mailem.