Projekt: „Modernizace odborné výuky na ZŠ Dolní Lhota“

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace v rámci čerpání dotací z fondů EU realizuje projekt „Modernizace odborné výuky na ZŠ Dolní Lhota“.

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování moderního výukového prostoru odpovídajícího současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byl na požadované úrovni současného vývoje a umožňoval rozšíření nových forem výuky a zvýšil zájem žáků o výuku přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práci s digitálními technologiemi.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na ZŠ Dolní Lhota.

Tohoto cíle bude dosaženo pomocí následujících aktivit a to:

  • Pořízení vybavení učebny
  • Zajištění bezbariérovosti

Výsledky projektu:

Díky realizaci projektu bude vybudována moderní odborná multifunkční učebna, která odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Učebna bude bezbariérově dostupná. Nová učebna umožní rozšíření nových forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší atraktivitu výuky a motivaci a zájem žáků o vyučované předměty.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Projekty EU – projekt z OP VK – Škola pro život 2020

Šablony III- 334 tisíc korun

Přehled zpracovaných sad dle předmětů: 

Projekty ve škole

Klub zábavné logiky a deskových her

Čtenářský klub

Doučování

Školní asistent, podpora žáků

Projekt EU- Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ Dolní Lhota

Šablona I. Školní roky 2016/17, 2017/18  – 406 tisíc

Obsah:

Matematická gramotnost
Čtenářská gramotnost (včetně nákupu knih)
Klub zábavné logiky a deskových her
Čtenářský klub
Podpora žáků s výukovými obtížemi- školní asistent

Šablona II. Školní roky 2018/19, 2019/20 – 702 tisíc

Obsah:

Projekty ve škole a mimo školu
Projekty ve školní družině
Klub zábavné logiky a deskových her
Čtenářský klub
Školní asistent, podpora žáků
Školní asistent ve školní družině
Doučování

Projekty EU – projekt z OP VK „Být chytřejší“

Přehled zpracovaných sad dle předmětů: 


E-mailový kontakt na autory příslušných sad, kteří na požádání poskytnou originální zpracované DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům je skoladl@volny.cz.