Vzděláváme se s podporou EU OP VK

Projekty EU – projekt z OP VK – Škola pro život 2020

Šablony III- 334 tisíc korun

Přehled zpracovaných sad dle předmětů: 

Projekty ve škole

Klub zábavné logiky a deskových her

Čtenářský klub

Doučování

Školní asistent, podpora žáků

Projekt EU- Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ Dolní Lhota

Šablona I. Školní roky 2016/17, 2017/18  – 406 tisíc

Obsah:

Matematická gramotnost
Čtenářská gramotnost (včetně nákupu knih)
Klub zábavné logiky a deskových her
Čtenářský klub
Podpora žáků s výukovými obtížemi- školní asistent

Šablona II. Školní roky 2018/19, 2019/20 – 702 tisíc

Obsah:

Projekty ve škole a mimo školu
Projekty ve školní družině
Klub zábavné logiky a deskových her
Čtenářský klub
Školní asistent, podpora žáků
Školní asistent ve školní družině
Doučování

Projekty EU – projekt z OP VK „Být chytřejší“

Přehled zpracovaných sad dle předmětů: 


 

E-mailový kontakt na autory příslušných sad, kteří na požádání poskytnou originální zpracované DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům je skoladl@volny.cz.