ZÁPIS ŽÁKŮ – UKRAJINCŮ

Proběhne na naší škole 1. – 17. června 2022 v souladu se Zákonem LEX Ukrajina viz odkaz. Přijímáni budou žáci ze spádového obvodu, poté i ostatní žáci, nejvýše však do naplnění kapacity školy (103 žáků).V případě jakéhokoli dotazu ohledně vzdělávání…