Zpravodaj

Návštěva vřesinské knihovny

Ve čtvrtek 7.10. navštívili žáci 2.ročníku Obecní knihovnu Vřesina. Po loňském programu  “Pasování na čtenáře” se tentokrát v knihovně poutavě seznámili s tím, co se s knihou děje, než se dostane ke čtenáři. Žáci si sami vyzkoušeli vytvořit vlastní knihu…

Návštěva planetária

V pondělí 4. 10. žáci 4. a 5. ročníku navštívili ostravské planetárium. Planetárium nabízí vzdělávacíprogramy na míru jednotlivým ročníkům. Jádrem programu je celooblohový pořad v Sále planetária,který trvá zhruba hodinu a skládá se z živé části a sférického filmu. My jsme pro naše…

Projektový den Svatý Václav

V pondělí 27. září proběhl na naší škole projektový den Svatý Václav. Třídní učitelé připravili pro své žáky aktivity na téma Svatý Václav. Během projektového dne se žáci seznámili s historií spojenou s tímto panovníkem. Výstupy z projektového dne můžete vidět ve Fotogalerii.

Školní atletická olympiáda

V pátek 24. 9. proběhla na místním hřišti Školní atletická olympiáda, kterou pro naše žáky zorganizoval pan Aleš Miko. Tělesnou výchovu považujeme za důležitou součást vzdělávání žáků, proto jsme tuto nabídku velmi uvítali. Všechny děti si dopoledne náramně užily. Při sportu…

Sběr papíru

Informace k podzimnímu  sběru papíru Společnost ORC recycling s.r.o. opět vyhlašuje nový ročník sběrové akce „ZELENÝ STROM 2021/2022“, která je určena pro základní, střední a mateřské školy na území Moravskoslezského kraje. Naše škola se opět do sběru zapojí. Přistavení kontejneru ke…

Vstup rodičů do školy

Dle doporučení MŠMT informujeme, že pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř školy je omezen.   V případě potřeby zvoňte na pracovníky školy nebo si schůzku sjednejte telefonicky či emailem dopředu. Výjimka – 6. a 9. 9. 2021 v době testování…

Informace ke školnímu roku 2021/2022

Konkurz na ředitele školy v Dolní Lhotě Vážení rodiče, dne 28. 7. se konal konkurz na ředitele školy. Novou ředitelkou bude od 1. září paní Mgr. Bc. Lenka Martinková z Pusté Polomi.  Věříme, že bude přínosem pro naši základní školu.  …