Aktuality

Školská rada – výzva pro kandidáty do ŠR

Vážení rodiče, máte-li zájem pracovat ve školské radě či chcete-li nominovat někoho z řad rodičů, ohlašte svůj záměr ředitelce školy na email: lenka.martinkova@zsdolnilhota.cz, jako předmět uveďte Kandidát do školské rady  a to do 28.9.2023 do 24:00 hod. Kandidátem nesmí být…

Poděkování SRPŠ za nákup pracovních sešitů pro žáky

Děkuji paní Radce Švrlanské předsedkyni SRPŠ za zaplacení pracovních sešitů pro žáky naší školy z fondu SRPŠ. Rodiče tak zaplatili pouze pracovní sešity z angličtiny, všechny ostatní pracovní sešity z matematiky, českého jazyka, přírodovědy, prvouky, vlastivědy či informatiky uhradilo SRPŠ. 

Zapojení do projektu Pěšky do školy

Vážení rodiče, naše škola se letos poprvé zapojí do celorepublikové kampaně  Pěšky do školy. Akce bude probíhat v týdnu od 18.9. – 22.9. Cílem kampaně je zvýšit počet dětí, které se do školy dopravují pěšky, snížit dopravní zátěž před školou a nabídnout…

Sportovní dopoledne 15.9.2023

Vážení rodiče, v pátek 15. 9. 2023 proběhne pro žáky školy sportovní dopoledne na hřišti TJ Sokol Dolní Lhota. Bližší informace vám podají třídní učitelé do emailu. 

Třídní schůzka přípravné třídy

Vážení rodiče žáků přípravné třídy, dovolte, abychom vás pozvali na třídní schůzku v pondělí 11. 9. 2023 v 16,00 v 5. třídě (stejná třída, kde jsme se setkali minule). Důvodem schůzky bude projednání organizačních záležitostí. Martinková, ředitelka

Změna organizace dopravy v ulici U Školy

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost zprávě obecního úřadu Dolní Lhota:Vážení spoluobčané,jelikož jsme zaznamenali řadu otázek týkajících se nové jednosměrné komunikace v ulici U Školy, tak bychom některé z nich rádi zodpověděli.Řada z vás zaregistrovala, že při vjezdu do ulice U…

Organizace 1. týdne výuky

den – slavnostní zahájení, výuka do 10,00 hod, provoz školní družiny pro žáky 0.-3.r. do 16,10 hod, v tento den mohou dojíždějící žáci počkat ve ŠD do odjezdu jejich autobusu den – výuka do 11,40 hod, třídnické práce, školní družina…

Provoz ZŠ v době letních prázdnin

V době letních prázdnin od 1. 7. – 27.8.2023 čerpají pedagogičtí zaměstnanci školy řádnou dovolenou. V případě potřeby nás kontaktujte na email: skola@zsdolnilhota.cz a my se vám ozveme. Děkujeme za pochopení.