Aktuality

Omezení provozu zájmových kroužků

Od 3.1.2022 dojde z důvodu zhoršující se situace k omezení provozu zájmových kroužků ve škole. Dočasně nebudou probíhat kroužky, kde se míchají žáci z více než dvou ročníků. Pokračují koužky – informatika (pondělí), deskové hry (pondělí), sportovní/florbalový  v rámci ŠD…

Exkurze do Světa techniky

Dne 15.12.2021 se žáci 2. a 3. třídy vydali vstříc novým poznatkům a zkušenostem do Velkého světa techniky. Pro 2.třídu byl nachystaný vzdělávací výukový program  “Badatelský den”, kde si žáci vyzkoušeli práci s dřevěnou stavebnicí Moytoy a následnou prohlídkou expozice…

Vánoční přání a poděkování

  Vážení rodiče a návštěvníci webu školy,dovolte, abych jménem ředitelky školy v Dolní Lhotě v tomto předvánočním čase poděkovala všem, kteří se podílejí na chodu naší organizace. Děkuji učitelům základní školy Mgr. Petře Brhelové, Mgr. Zdeňku Gulakovi, Mgr. Dagmar Krayzlové,…