Zpravodaj

Výuka od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, od 12. dubna bude výuka ve škole následující: ročník jen prezenčně, denně podle rozvrhu, zajištěno stravování i družina ročník jen prezenčně, denně podle rozvrhu, zajištěno stravování i družina ročník jen prezenčně, denně podle rozvrhu, zajištěno stravování i družina…

Testování

Kdo se musí testovat: Testovat se budou postupně všechny skupiny skupiny dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce. Kdo se testovat nemusí:  Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu…

Poděkování za uskutečnění akce pro děti

Učitelé a děti naší školy by chtěli poděkovat za pěknou  akci pod názvem Velikonoční cesta barevných kuřátek, kterou připravila maminka žáka 3. ročníku paní Kamila Ehrenbergerová. Jsme rádi, že máme ve škole rodiče, kteří nabízejí škole pomoc  v této nelehké covidové…

Prodloužení distanční výuky

Ministerstvo školství prodloužilo distanční  výuku  do 11. dubna. Děti se budou učit ve stejném režimu jako dosud. Pokud se škola otevře od 12. dubna, tak budeme informovat děti i rodiče o výuce, formě  a  nutnosti testování, kdy škola obdrží testy pro…

Informace k distanční výuce

Ředitelství Základní školy v Dolní Lhotě posílá informace rodičům žáků, kteří mají distanční výuku. Již v loňském roce jsme uvedli, že doporučení počtu distančních hodin na prvním stupni je 60 minut. Oproti loňskému roku jsme časové dotace rozdělili tak, aby…

Informace k zápisu do 1. ročníku do ZŠ Dolní Lhota, p.o.

Zápis k povinné školní docházce se bude konat v průběhu celého měsíce dubna 2021. Forma zápisu: Aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, musí být respektovány individuální možnosti a omezena přítomnost jednotlivých účastníků. Protože v současné době nelze předvídat vývoj epidemiologické situace, budeme…