Fotogalerie

Z historie školy – úspěchy školního pěveckého sboru Čtyřlístek

2022/2023 Učast na anglicko-výtvarné soutěži “Oxford Illustrator”

2022/2023 Návštěva dolnolhotské knihovny

2022/2023 Návštěva firmy “Luky, šípy”

2022/2023 1. ročník v přátelském turnaji ve vybíjené

2022/2023 Beseda v knihovně – 4., 5. ročník

2022/2023 Halloween

2022/2023 Školení pedagogického sboru

2022/2023 Den stromů

2022/2023 Nové pomůcky pro výuku robotiky VEX 123 ve výuce

2022/2023 Mezinárodní den zvířat

2022/2023 Sběr papíru

2022/2023 Evropský den jazyků

2022/2023 Dny NATO

2022/2023 Slavnostní zahájení školního roku – Zahradní slavnost

2021 | Exkurze do Světa techniky (2.,3. roč.)

2021 | 1. třída v knihovně

2021 | Včelí stezka na Vaňkově kopci

2021 | Návštěva knihovny 4.ročník

2021 | Návštěva vřesinské knihovny – 2.ročník

2021 | Návštěva planetária

2021 | Projektový den Svatý Václav

2021 | Školní atletická olympiáda

2021 | Vystoupení dětí pro seniory

2021 | Přespání ve škole 5.třída

2021 | Ozdravný pobyt Velké Karlovice

2021 | Ukázka hasičské techniky

2021 | Návštěva ZOO

2021 | Pasování na čtenáře

2021 | Návštěva drůbežárny

2021 | Výlet za poznáním

2021 | Školní družina

2021 | Pracovní činnosti ve 2. ročníku

2021 | Tělocvik ve 2. ročníku

2021 | Výlet do Čavisova

2020 | Mikulášská

2020 | Včelí stezka, 1. a 5. ročník

2020 | Pasování na čtenáře

2020 | Pečení tyčinek, 3. ročník

2020 | Projekt Veselé zoubky

2020 | Minimuzeum a loutkové divadlo v Těškovicích

2020 | Zimní radovánky

2020 | Knihovna, 1. ročník

2020 | Historie knihovnictví, 2. ročník

2020 | Expedice: Doba kamenná, 3. a 4. ročník

2020 | Zdravověda, 1. ročník

2020 | Bruslení v Kravařích