Zpravodaj

Sběr papíru

Vyhlašujeme sběr papíru, který bude v některém jarním měsíci u základní školy (bude upřesněno). Budeme sbírat pouze papír, o kartony nemá firma ORC recycling s.r.o. v Ostravě zájem. Sběrem papíru přispíváme k recyklaci druhotných surovin a učíme děti ekologicky myslet.   Mgr. Věra Lasáková,…

Informace ke stravě od 15.1.2021

Všichni zaměstnanci školní jídelny jsou v karanténě, proto nebudou od 15. 1.  až do odvolání vydávány obědy. Zajistěte dětem větší svačiny i nápoje. Vedoucí školní jídelny oslovila okolní stravovací zařízení, ale nikdo není ochoten pro školu vařit. Děkujeme za pochopení. Mgr….

Informace k vysvědčení

Pokud se situace nezmění, žáci 1. a 2. ročníku budou mít výuku prezenční a ostatní ročníky zůstanou na online výuce, bude platit, že žáci 1. a 2. ročníku dostanou výpis z vysvědčení ve škole dne 28. ledna a ostatní žáci…

Informátor | listopad 2020

Zpráva předsedkyně SRPŠ V letošním školním roce nebudeme pořádat společné akce, jako např. Halloween. Mikulášský projekt bude pouze součástí programu základní školy, SRPŠ přispěje mikulášskou nadílkou. Zakoupili jsme velký televizor do školní družiny, původní už neměl všechny požadované funkce. V novém kalendářním…

Provoz ranní družiny

Vážení rodiče, z důvodu nařízení hygienických opatření Ministerstvem zdravotnictví bude od 30. 11. provoz ranní družiny po dobu nouzového stavu poskytován jen žákům 1. a 2. ročníku, odpolední provoz nebude omezen.  Děkujeme za pochopení

Nové webové stránky školy

Jak jste si již mohli všimnut, Základní škola má nové responzivní webové stránky. Některé informace jsou přesunuty:Jídelníček je umístěn v záložce JÍDELNA (kliknutím na tlačítko se dostanete se na stránky mateřské školy – provozovatele kuchyně. Na stránkách MŠ se kliknutím na…