Zpravodaj

Informace k zápisu do 1. ročníku do ZŠ Dolní Lhota, p.o.

Zápis k povinné školní docházce se bude konat v průběhu celého měsíce dubna 2021. Forma zápisu: Aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, musí být respektovány individuální možnosti a omezena přítomnost jednotlivých účastníků. Protože v současné době nelze předvídat vývoj epidemiologické situace, budeme…