Aktuality

Účast na anglicko-výtvarné soutěži “Oxford Illustrator”

Ve čtvrtek 24.11. se naše žákyně 5. třídy zúčastnila anglicko-výtvarné soutěže “Oxford Illustrator”. Do soutěže se zapojilo 66 dětí z mnoha ostravských škol. Každý soutěžící obdržel anglicky psaný text, na jehož základě měl vytvořit libovolnou výtvarnou technikou ilustraci ke knize….

Návštěva knihovny v Dolní Lhotě

Dne 25. 11. jsme navštívili knihovnu v Dolní Lhotě. Dozvěděli jsme se, jak se půjčují knihy, jaké knihy mají pro děti, kdy je knihovna otevřená … Také jsme hádali hádanky z knihy a mohli si spoustu knih prohlédnout. Děkujeme paní…

Návštěva firmy “Luky, šípy”.

V pátek 18. 11. se naši třeťáci vypravili v rámci výuky prvouky, kde se učí o zaměstnáních, na exkurzi do Velké Polomi do firmy “Luky, šípy”. Děti se seznámily s prací ve stolařské dílně, navštívily prodejnu s výrobky a vyzkoušely…

1. ročník přátelského turnaje ve vybíjené

Dne 16.11.2022 pořádala ZŠ Dolní Lhota přátelský turnaj ve vybíjené. Turnaje se zúčastnily ještě ZŠ Krásné Pole, ZŠ Velká Polom, ZŠ Vřesina. Družstva byla složena z žáků 4 a 5 třídy. V prvním ročníku zvítězila a putovní pohár si odnesla …

Výsledky soutěže ve sběru papíru

Soutěž ve sběru papíru je na naší škole již tradicí. Jsme rádi, že se žáci i jejich rodinní příslušníci do soutěže opakovaně zapojují. Letos jsme nasbírali trochu méně papíru než v předešlých ročnících, což mohlo být způsobeno např. i tím,…

Beseda v knihovně

Dne 1.11. jsme se s žáky 4. a 5. třídy vydali na besedu do knihovny v Klimkovicích. Jelikož je časDušiček a Halloweenu, tak si pro nás paní knihovnice připravila besedu s názvem „Kouzelný světfantazie“. Zábavnou formou jsme se dozvěděli, co je to…