Zaměstnanci školy

Příjmení, jméno
kvalifikace
Vystudovaný obor
vyučuje 
Zastává ve škole
Martinková Lenka, Mgr. Bc.
Učitelství pro 1. stupeň,  Učitelství pro 2. stupeň, Specializační studium – Studium pro ředitele škol, Koordinátor EVVO; probíhající studium – Výchovné poradenství
   PŘ, Informatika
ředitelka, výchovný poradce,Metodik IKT
Brhelová Petra, Mgr.
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
5. roč.      
zástupkyně ředitelky školy, zdravotník
Kurečková Markéta, Mgr.
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
4. roč.
focení, webové stránky, sportovní soutěže
Krayzlová Dagmar, Mgr.
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
2. roč.
kulturní referent, projekty v rámci kultury
Skulinová Lucie, Mgr.
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
1. roč.
uvádějící učitelka
Přádková Jana, Mgr.
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
netřídní
vedoucí metodického sdružení, evidence učebnic, knihovna
Brázdilová Hana, Mgr.
VŠ 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
3. roč.
Koordinátor EVVO
Bechná Lenka
Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠD 1. oddělení, školní asistent
kroužky v rámci ŠD, výzdoba školy, koordinátor projektu VV
Barbora Kozelská
Předškolní a mimoškolní pedagogika
přípravná třída
 
Švrlanská Radka
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
ŠD 2. oddělení
Klub čtenářů, kroužky v rámci ŠD, metodik prevence
Leidolfová Lucie, Mgr.
Učitelství AJ
výuka AJ
projekty AJ
Luzarová Klára
Studium pro AP
Asistentka pedagoga 4. r., školní asistent
kroužky v rámci ŠD