Zaměstnanci školy

Příjmení, jméno
kvalifikace
Vystudovaný obor
vyučuje
Zastává ve škole
Martinková Lenka, Mgr. Bc.
Učitelství pro 1. stupeň,  Učitelství pro 2. stupeň, Specializační studium – Studium pro ředitele škol, Koordinátor EVVO; probíhající studium – Výchovné poradenství
   PŘ, ICT, PČ
ředitelka, 
výchovný poradce,
Metodik IKT
Brázdilová Hana, Mgr.
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
2. roč.      
Metodik EVVO, sportovní soutěže
Kurečková Markéta, Mgr.
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
3. roč.
zdravotník, focení, webové stránky
Krayzlová Dagmar, Mgr.
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
1. roč.
kulturní referent, projekty v rámci kultury
Lasáková Věra, Mgr.
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
JA 4. roč. + výchovy
administrativa
Přádková Jana, Mgr.
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
5. r.
organizační pomoc
Brhelová Petra, Mgr.
VŠ 
Učitelství pro 1. stupeň
4. r. 
evidence učebnic, knihovna, studium Cesta, práce s žáky se SVP
Bechná Lenka
Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠD 1. oddělení, školní asistent
kroužky v rámci ŠD, výzdoba školy, koordinátor projektu VV
Švrlanská Radka
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
ŠD 2. oddělení
Klub čtenářů, kroužky v rámci ŠD, metodik prevence
Leidolfová Lucie, Mgr.
Učitelství AJ
výuka AJ
projekty AJ
Luzarová Klára
 
Studium pro AP
Asistentka pedagoga 3. r., školní asistent
kroužky v rámci ŠD