Zaměstnanci školy

Příjmení, jméno

kvalifikace

Vystudovaný obor

vyučuje

Zastává ve škole

Martinková Lenka, Mgr. Bc.

Učitelství pro 1. stupeň, Učitelství pro 2. stupeň, Specializační studium – Studium pro ředitele škol, Koordinátor EVVO; probíhající studium – Výchovné poradenství

   PŘ, ICT, PČ

ředitelka, 

výchovný poradce, Koordinátor EVVO, Metodik ICT

Gulak Zdeněk, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

5. roč.,        

sport.soutěže, sport.kroužek, školská rada

Kurečková Markéta, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

2. roč.

Zdravotník, focení, webové stránky

Krayzlová Dagmar, Mgr.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

1.roč.

Kulturní referent, projekty v rámci kultury

Lasáková Věra, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

JA, Pří, Pč,  VV 3.-4.roč.

Manažer projektů

Přádková Jana, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

4.r.

Organizační pomoc

Brhelová Petra, Mgr. VŠ  Učitelství pro 1. stupeň 3. r.  evidence učebnic, knihovna, studium Cesta, reedukace 

Bechná Lenka

Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠD 1. oddělení

Kroužky v rámci ŠD, výzdoba školy, koordinátor projektu VVV

Švrlanská Radka

Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času

ŠD 2. oddělení

Klub čtenářů,kroužky v rámci ŠD, metodik prevence