Zaměstnanci školy

 

Příjmení, jméno

kvalifikace

Vystudovaný obor

vyučuje

Zastává ve škole

Brhelová Petra, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

5. roč.             

Evidence učebnic, knihovna, ekologický kroužek, studium Cesta, reedukace

Gulak Zdeněk, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

4. roč.,        

IT koordinátor, sport.soutěže, sport.kroužek, školská rada

Kurečková Markéta, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

1. roč.

Zdravotník, focení, kroužek saunování

Krayzlová Dagmar, Mgr.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

2.roč.

Kulturní referent, projekty v rámci kultury

Lasáková Věra, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

AJ ve 2., 3., 4., 5.r.,

ředitelka

Výchovný poradce, manažer projektů

Přádková Jana, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

3.r.

Organizační pomoc

Molnárová Hana

SŠ prof.Matějčka

Pedagogika pro asistenty ve školství

AP  ve 2.r.

Deskové a logické hry-kroužek v rámci šablon

Bechná Lenka

Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠD 1. oddělení

kroužky v rámci ŠD, výzdoba školy, koordinátor projektu VVV

Švrlanská Radka

Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času

ŠD 2. oddělení

Klub čtenářů,kroužky v rámci ŠD, metodik prevence

Holišová Lucie, BA

management

Asistent pedagoga ve 4.r.

Čtenářský klub v rámci šablon

Dutková Vanda

Zdravotní sestra

Asistent pedagoga ve 3. ročníku

Organizační pomoc