Zaměstnanci školy

Příjmení, jméno

kvalifikace

Vystudovaný obor

vyučuje

Zastává ve škole

Brhelová Petra, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

3. roč.             

Evidence učebnic, knihovna, studium Cesta, reedukace

Gulak Zdeněk, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

5. roč.,        

IT koordinátor, sport.soutěže, sport.kroužek, školská rada

Kurečková Markéta, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

2. roč.

Zdravotník, focení, webové stránky

Krayzlová Dagmar, Mgr.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

1.roč.

Kulturní referent, projekty v rámci kultury

Lasáková Věra, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

JA, Pří, Pč,  VV 3.-4.roč.

Manažer projektů

Přádková Jana, Mgr.

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

4.r.

Organizační pomoc

Molnárová Hana

SŠ prof.Matějčka

Pedagogika pro asistenty ve školství

Školní asistent  v 5.r.

Deskové a logické hry-kroužek v rámci šablon

Bechná Lenka

Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠD 1. oddělení

Kroužky v rámci ŠD, výzdoba školy, koordinátor projektu VVV

Švrlanská Radka

Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času

ŠD 2. oddělení

Klub čtenářů,kroužky v rámci ŠD, metodik prevence

Martinková Lenka, Mgr. Bc.

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ,                                 studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PRV, Pří, ICT, PČ                   2.-5. roč.

ředitelka

Výchovný poradce, koordinátor Environmentální výchovy