Aktuality

Vstup rodičů do školy

Dle doporučení MŠMT informujeme, že pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř školy je omezen.   V případě potřeby zvoňte na pracovníky školy nebo si schůzku sjednejte telefonicky či emailem dopředu. Výjimka – 6. a 9. 9. 2021 v době testování…

Informace ke školnímu roku 2021/2022

Konkurz na ředitele školy v Dolní Lhotě Vážení rodiče, dne 28. 7. se konal konkurz na ředitele školy. Novou ředitelkou bude od 1. září paní Mgr. Bc. Lenka Martinková z Pusté Polomi.  Věříme, že bude přínosem pro naši základní školu.  …

Pozvánka na Dolnolhotský ŠKRPÁL 2021

Vážení rodiče, Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota (SKS Dolní Lhota) si Vás dovoluje pozvat na znovuobnovený tradiční turistický pochod pro děti i dospělé s názvem Dolnolhotský ŠKRPÁL, který se bude konat dne 11.září 2021 od 9:00 hodin v areálu…

Ozdravný pobyt 21.6.

Vážení rodiče, z důvodu velkého počtu žáků na ozdravný pobyt jsme se rozhodli nepořádat informativní schůzku, ale zaslat vytištěné materiály s informacemi a seznamem potřeb (rovněž v případě ztráty možno stáhnout z přílohy). Pokud budete mít dotazy, můžete si sjednat…

Výuka od 17. května 2021

V pondělí nastoupí do školy všechny ročníky, a to prezenčně. Školní družina již nebude rozdělená na skupiny, ale bude pracovat v obvyklém režimu.  Testovat budeme všechny žáky jednou týdně, a to v pondělí. Pokud by byli z pondělní výuky omluveni,  budou testováni po příchodu…

Informace k provozu školy od 3. května 2021

Vážení rodiče, způsob výuky se nemění, pouze nebude jedno testování žáků, a to ve čtvrtek. Citace z pokynů MŠMT: Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že…

Informace pro rodiče

Používání Gmailu V rámci střídání distanční i prezenční výuky jsme zřídili Gmaily, prostřednictvím kterých komunikujeme s dětmi i s vámi, rodiči. Prosíme, abyste informace pravidelně sledovali.