Vstup rodičů do školy

Dle doporučení MŠMT informujeme, že pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř školy je omezen.   V případě potřeby zvoňte na pracovníky školy nebo si schůzku sjednejte telefonicky či emailem dopředu. Výjimka – 6. a 9. 9. 2021 v době testování…

Informace ke školnímu roku 2021/2022

Konkurz na ředitele školy v Dolní Lhotě Vážení rodiče, dne 28. 7. se konal konkurz na ředitele školy. Novou ředitelkou bude od 1. září paní Mgr. Bc. Lenka Martinková z Pusté Polomi.  Věříme, že bude přínosem pro naši základní školu.  …

Ozdravný pobyt 21.6.

Vážení rodiče, z důvodu velkého počtu žáků na ozdravný pobyt jsme se rozhodli nepořádat informativní schůzku, ale zaslat vytištěné materiály s informacemi a seznamem potřeb (rovněž v případě ztráty možno stáhnout z přílohy). Pokud budete mít dotazy, můžete si sjednat…

Výuka od 17. května 2021

V pondělí nastoupí do školy všechny ročníky, a to prezenčně. Školní družina již nebude rozdělená na skupiny, ale bude pracovat v obvyklém režimu.  Testovat budeme všechny žáky jednou týdně, a to v pondělí. Pokud by byli z pondělní výuky omluveni,  budou testováni po příchodu…

Informace k provozu školy od 3. května 2021

Vážení rodiče, způsob výuky se nemění, pouze nebude jedno testování žáků, a to ve čtvrtek. Citace z pokynů MŠMT: Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že…

Informace pro rodiče

Používání Gmailu V rámci střídání distanční i prezenční výuky jsme zřídili Gmaily, prostřednictvím kterých komunikujeme s dětmi i s vámi, rodiči. Prosíme, abyste informace pravidelně sledovali.

Informace k zápisu do 1. ročníku do ZŠ Dolní Lhota, p.o.

Zápis k povinné školní docházce se bude konat v průběhu celého měsíce dubna 2021. Forma zápisu: Aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, musí být respektovány individuální možnosti a omezena přítomnost jednotlivých účastníků. Protože v současné době nelze předvídat vývoj epidemiologické situace, budeme…