Den stromů

To, že i stromy mají svátek, jsme si všichni připomněli ve čtvrtek 20. října.
V říjnu je ideální období na vysazování stromků a zbarvení stromů je v tomto období
nejkrásnější. Proto tento svátek připadá právě na 20. října.
Každá třída si Den stromů prožila v různých aktivitách.
Prvňáčci stromy modelovali i nakreslili, v tělocviku cvičili na téma les- skákali na pařezy
(bedýnky), lezli na stromy -žebřiny… V matematice stromy káceli – odečítali a sčítali
dohromady stromy jehličnaté a listnaté. V českém jazyce o stromech četli, v prvouce
opakovali druhy stromů, jaké mají listy a plody. A taky zpívali a poslouchali písničku Stromy
od pana Svěráka.
Druháci si stromy nakreslili, vytvořili myšlenkovou mapu, přečetli si Prosbu lesa a přemýšleli,
jaký má les význam, zazpívali si písničku Stromy a udělali si dřevěného smajlíka. A už dříve na
vycházce v lese vytvořili z barevných listů na zemi velký strom.
Třeťáci vyšli do lesa za vesnici, pracovali ve skupinkách, poznávali stromy, pozorovali jakou
mají kůru, plody, listy a potom každá skupinka vytvořila vitrínku, kde své pozorování
zaznamenala. V hodině anglického jazyka se žáci naučili anglicky pojmenovat a popsat části
stromu a pokusili se nakreslit pařez s letokruhy.
Čtvrťáci si povídali o významu stromů na naší planetě a potom stromům napsali pěkné
vzkazy. Podle keltského stromoskopu si také každý našel svůj strom.
Žáci 5. ročníku čerpali inspiraci v rámci výtvarné výchovy na vycházce do lesa Obora. Již
z dálky pozorovali podzimní barvy listnatého lemu místního lesa. Sbírali zajímavě zbarvené
listy a hledali rovné větvičky, které by se pak daly nalepit na papír. Po příchodu z lesa si
prohlédli informace na panelech s lesní tématikou na chodbě školy a vybrali si dřevěné
kolečko, ze kterého si vyrobili smajlíka. Společnými silami vytvořili z větví a listí strom, ze
kterého měli velkou radost. Spolupráce s mnohými z nich byla inspirující. Za svou tvořivou
práci dostali pochvalu do žákovské knížky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *