Evropský den jazyků

I naše škola se dne 26. září zapojila do každoročních oslav jazykové rozmanitosti Evropy.
Evropský den jazyků je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku a slaví se vždy 26. září již od
roku 2001. S žáky jsme si připomněli, jak je důležité učit se cizí jazyky ve škole i mimo ni.
V 1. třídě se děti seznámily s pozdravy v různých jazycích, s názvy států Evropy, zpívaly
anglické písničky a v hodině prvouky kreslily do sešitu vlajky.
Ve 2. třídě si děti ukázaly jazykový strom s jazyky napříč Evropou a vyprávěly si, kterými
jazyky se v Evropě mluví. Také si poslechly motto Evropského dne jazyků „Mluv se mnou“
v několika jazycích.
Ve 3. třídě v hodině matematiky dostaly děti pracovní list s anglickým zadáním a naučily se
některé matematické pojmy říct anglicky.
V hodině angličtiny si děti vyrobily z vlajek „Jazykový strom“, zkusily si kvíz na poznávání
vlajek a evropských zemí a poslechly si jazykolamy a pozdravy v různých jazycích.
Ve 4. třídě si žáci vyzkoušeli různé kvízy a snažili se poznávat znakovou řeč. V angličtině
vyplňovali kvízy na téma „Proč se děti učí cizí jazyk“ a zkoušeli si najít slovo „maminka“
v mnoha evropských jazycích. Ve výtvarné výchově si žáci vyrobili vlajky.
V 5. třídě si děti společně s paní učitelkou donesly na ukázku knihy psané v různých jazycích
a seznámily se s pozdravy, které si pak opisovaly do sešitu.
V přírodovědě si žáci vyhledávali, jaké zvuky vydávají zvířata v různých zemích a jazycích.
V hodině angličtiny si žáci vyrobili vlajky evropských zemí a nahráli video s vlajkami a
pozdravy v různých jazycích. Také se jim podařilo nahrát video s anglickými jazykolamy.
Projektový den se nám moc povedl. Ze všech tříd se po celý den ozývaly jazyky různých
koutů Evropy, školu jsme si vyzdobili vlajkami a zase se něco nového naučili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *