Informace k zápisu do 1. ročníku do ZŠ Dolní Lhota, p.o.

Zápis k povinné školní docházce se bude konat v průběhu celého měsíce dubna 2021.

Forma zápisu: Aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, musí být respektovány individuální možnosti a omezena přítomnost jednotlivých účastníků. Protože v současné době nelze předvídat vývoj epidemiologické situace, budeme přijímat přihlášky podle §37 správního řádu vyplněné těmito způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • poštou (datum podání nejpozději 30. 4. 2021)
 • osobním podáním ve škole po objednání na telefonním čísle 552 308 448 nebo vhozením do schránky u vchodu do budovy.

K žádosti je možné přiložit kopii rodného listu. Pokud nebude doložena, zákonný zástupce donese rodný list k nahlédnutí kvůli ověření rodného čísla, místa a okresu narození v den nástupu dítěte do školy.                                                                 

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání přiložte také vyplněný Dotazník pro rodiče

Pokud bude na konci školního roku epidemiologická situace příznivá, uspořádá škola pro přijaté děti a jejich rodiče společné osobní setkání. Budoucí prvňáci se seznámí s prostředím, vzdělávacím programem a učitelkou.

Informujeme rodiče o možnosti odkladu školní docházky i u dětí šestiletých, kdy zákonný zástupce, pokud bude žádat odklad docházky,  nemusí vyplňovat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, ale musí doložit nejpozději do června 2021 tyto dokumenty:

 1. vyjádření školského poradenského zařízení
  (Pedagogicko-psychologické poradny např. v Ostravě- Porubě- rodič si objedná termín vyšetření)
 2. písemné doporučení dětské lékařky
 3. vyplněnou Žádost o odklad školní docházky (důvod – třeba uveďte školní nezralost)

   

  Dokumenty ke stažení:
  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  Žádost o odklad školní docházky
  Dotazník pro rodiče

  Mgr. Věra Lasáková, ředitelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *