Výsledky soutěže ve sběru papíru

Soutěž ve sběru papíru je na naší škole již tradicí. Jsme rádi, že se žáci i jejich rodinní příslušníci do soutěže opakovaně zapojují. Letos jsme nasbírali trochu méně papíru než v předešlých ročnících, což mohlo být způsobeno např. i tím, že se podmínky pro sběr velmi často mění a např. tentokrát nebylo možné sbírat karton. I tak jsme nasbírali pěkných 2 050 kg papíru. Nejlepší třídou co do množství papíru byli páťáci. Zúčastnily se všechny třídy. Výsledky ve třídách jsou následující: 1. třída – 1. Laura Bystrianská, 2. Marie Ehrenbergerová, 3. Eliška Vondráková; 2. třída – 1.Vojtěch Galo, Martin Žila 2. Václav Kozelský 3. Adam Pavlík; 3. třída – 1. Eliška Martiníková, 2. Adam Hrbáček, 3. Matouš Novobilský; 4. třída – 1. Matěj Mikluš, 2. Helena Miková, 3. Šimon Tvarůžka; 5. třída: 1. Ondřej Hruzík, 2. Lukáš Kotala, 3. Adéla Paličková. Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Veškeré finanční prostředky budou použity na odměny pro žáky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *