Vánoční přání a poděkování

 

Vážení rodiče a návštěvníci webu školy,
dovolte, abych jménem ředitelky školy v Dolní Lhotě v tomto předvánočním čase poděkovala všem, kteří se podílejí na chodu naší organizace. Děkuji učitelům základní školy Mgr. Petře Brhelové, Mgr. Zdeňku Gulakovi, Mgr. Dagmar Krayzlové, Mgr. Markétě Kurečkové, Mgr. Věře Lasákové, Mgr. Janě Přádkové, paní asistence Haně Molnárové a vychovatelkám školní družiny Lence Bechné a Radce Švrlanské za jejich obětavou práci, často nad rámec jejich pracovních povinností. Já osobně si navíc ještě velmi cením dobrých vztahů, které ve škole panují. Děkuji Vám všem za Vaši práci. Škola by se ovšem neobešla bez provozních zaměstnanců. V roce 2021 provoz školy zajišťovala paní školnice Jana Buroňová a paní uklízečka Blanka Bártová. Také Vám děkuji za Vaši práci, bez které by to ve škole prostě nešlo. Děkuji také zřizovateli školy – obci Dolní Lhota, jmenovitě panu starostovi Vladimíru Sobasovi za finanční podporu naší organizace, ale především za vstřícnost a spolupráci. Na chodu školy se podílí také zástupci školské rady. Školské radě děkujeme za spolupráci. Děkuji také všem sponzorům z řad rodičů, spolků i firem, kteří se školou spolupracují a škole věnují věcné nebo finanční dary. Všichni si velmi vážíme jejich přízně a těšíme se na další spolupráci.
Vážení čtenáři, v Dolní Lhotě máme opravdu krásnou školu, za což jsme velmi rádi, pojďme tedy společně usilovat o to, aby naše škola byla i nadále kvalitní školou, která poskytuje kvalitní vzdělávání. Podle mne je také velmi důležité a nezbytné propojení všech účastníků vzdělávacího procesu, ať už je to vedení školy, pedagogové, žáci, rodiče a také zřizovatel.
Přeji naší škole do dalších let vše dobré a Vám všem krásné a pohodové prožití blížících se vánočních svátků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *